Tourism Organisation of Tivat

Saopštenje za medije sa održane konferencije povodom raspodjele sredstava za projekte kulturne valorizacije

SHARE
,
Saopštenje za medije sa održane  konferencije povodom raspodjele sredstava za projekte kulturne valorizacije

Turistička organizacija Opštine Tivat je na današnjoj konferenciji za novinare upriličila predstavljanje projekta koji su shodno Javnom pozivu učestvovali u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji opštine Tivat.

Članovi komisije u sastavu – predsjednik Dragan Laković i članice – Jelena Bošković i Gabrijela Glavočić su se usaglasili, da ukupno sva tri pristigla projekta dobiju maskismalni broj bodova (100). U pitanju su sledeći projekti:

– Ostaci rimskog vodovodnog sistema – JU „Muzej i galerija Tivat”

– Kulturna valorizacija i turistička prezentacija lokaliteta Sv. Vid – NVO „Djela, ne riječi – Res, non verba”

– Valorizacija spomen-obilježja Tivta u funkciji turističke ponude – NVO „Montemisija”.

Sa navedenim projektantima su danas potpisani i ugovori koji sa realizacijom počinju od sjutra i trajaće narednih pet mjeseci, čiju će dinamiku pratiti nadzorni organ određen od strane TOT-a.

„Osim zakonske obaveze iz dijela o 10% ukupnog prihoda od boravišne takse, koji smo u ovu svrhu dužni opredijeliti, cilj nam je dati još značajniji doprinos u razvoju kulturnog turizma, kao najbrže rastućeg sektora turističke privrede. Kulturni turizam ima značajne ekonomske prednosti u razvoju destinacije, jer je manje podložan sezonalnosti i privlači turiste veće platežne moći, al ii turiste s udaljenih tržišta. Takve destinacije, poput naše, nemaju resurse koji predstavljaju osnov za razvoj masovnog turizma, pa se kreiranjem manjeg, ali autentičnog proizvoda vezanog za kulturu omogućava kreiranje prepoznatljivog imidža i identiteta destinacije. Na ovaj način težimo da kulturu ne posmatramo više kao propratni proizvod naše ponude, već kroz ovakve i slične projekte valorizacije utičemo da i ona predstavlja osnovnu turističku ponudu naše destinacije”- Gabrijela Glavočić.

Do kraja godine se očekuje i novo raspisivanje Javnog poziva za sredstva od 2017. godine.