Tourism Organisation of Tivat

Boravišna taksa

Prilikom ulaska u Crnoj Gori svaki turista je dužan prijaviti se u roku od 24 h. Boravišna taksa za odrasle iznosi 1.00eur po danu, djeca do 12 godine ne plaćaju taksu, a djeca od 12-18 godina pola takse koja iznosi 0.50 centi.

Ljudi koji posjeduju svoju nekretninu, takođe su se dužni prijaviti i donijeti list nepokretnosti čime dokazuju vlasništvo, s tim što su u tom slučaju oslobođeni plaćanja boravišne takse, plaćaju samo prijavu koja iznosi 1.00 euro za ukupan boravak. U slučaju posjedovanja nekretnine, samo najuži članovi porodice ( otac, majka, sin, ćerka, brat, sestra) ne plaćaju taksu, a svi ostali rođaci, kumovi i prijatelji su dužni platiti 0.90 po danu.