Tourism Organisation of Tivat

Ljetnikovci

LjETNIKOVCI

Imanja kotorskih plemica su na prostoru od Donje Lastve do Gradiošnice postojala još u doba Prevlackog manastira. Kasnije, krajem XVIII i početkom XIX vijeka, broj kuca – ljetnikovaca je bio, prema nekim izvorima, oko trideset. Na prostoru donjih djelova zapadne padine Vrmca se odvijalo naseljavanje kroz veoma dugi period. Gradski centar se nalazio u Kotoru i nije postojala potreba, a ni uslovi za stvaranje gradova na ovom prostoru.    Ljetnikovci su bili mjesta za povremeni boravak, ali i za skupljanje i preradu ljetine. Te “seoske” kuce su na pocetku bile uporište za kontrolu i odbranu imanja, kao i za održavanje feudalnog sistema. Najstariji kompleksi su organizovani po principu srednjovjekovnih dvoraca sa kulama, zidovima i bastionima.

SREDNJOVJEKOVNI DVORAC LJETNIKOVCA “BUĆA”
Spomenik kulture, predstavlja tip utvrđ,enog ljetnikovca jedinstvenog na našem primorju. Utemeljen je prije više od pola milenijuma. Rodonačelnik Mihajlo Buća i brat mu Nikola, protovestijar na dvoru cara Dušana, napravili su srednjevjekovni dvorac – ljetnikovac sa svojstvima potrebnim za odmor i odbranu. Sastoji se od pet objekata: kuća za stanovanje, ekonomske kuće, crkvice – kapele posvecene Sv. Mihailu, zaštitniku patronu vlastelinske kotorske porodice Buća, zatim tremom – ulaznim kapitom sa višenamjenskom primjenom. Svi objekti su ograđeni kamenim zidom po ugledu na srednjevjekovna zdanja. Danas, revitalizovani spomenik ima ovovremenu namjenu: u njemu je Galerija grada Tivta.

Od ostalih ljetnikovaca mozemo istaci Kuću Verona – Andrić na Župi, Kompleks Pima – Pasquali u Kalimanu, Kuća Vizin na Seljanovu, Kuća Drago na Seljanovu, Ljetnikovac Jakonja i druge.